NGHIỆP TÌNH YÊU – Câu hỏi số 99 | Geshe Michael Roach | Audio BookAudio Book NGHIỆP TÌNH YÊU – Câu hỏi số 99

“Tôi thấy toàn bộ cái ý tưởng này khá hấp dẫn: Mọi thứ từng xảy đến với tôi cũng như mọi người mà tôi gặp thực ra đều đến từ các hạt giống mà tôi đã giao trong tâm trí mình bằng cách đối xử tốt hoặc xấu với người khác. Những chồng tôi không thấy nó có lý chút nào và do đó tôi cảm thấy có một khoảng cách tạo ra giữa hai chúng tôi. Tôi phải gieo hạt giống nghiệp gì để thấy chồng mình hiểu được ý tưởng rằng các hạt giống nghiệp chính là thứ chi phối cuộc sống!!!”
———-
Voice: Maya
Editor: Abraham
-Website:
-Fanpage:

Nguồn: https://citizensoftheamericanconstitution.org/

Xem thêm bài viết khác: https://citizensoftheamericanconstitution.org/tinh-yeu/

Leave a Reply