TÌNH YÊU NHIỆM MẦU / Siu-Y-KaoTôi không thể biết tình yêu quá nhiệm mầu. Trước đây đời tôi thật mãi không sao nhận được. Tình yêu vô đối Chúa ban cho nhân loại, sâu lắng trong tâm hồn chẳng khi nào nhạt nhòa. Tôi không thể tả, Ngài lâm thế trong đời tăm tối, bởi yêu tội nhân, chịu hình chết trên thập giá. Điều tôi biết chắc, tình yêu Cứu Chúa ban cho không đổi dời. Tình yêu cao quý Thiên Chúa dành cho thế nhân tội tình. Vì tình yêu thương Chúa hy sinh, bao dung nhân ái, thứ tha tội. Ngài dùng huyết bôi xóa, cứu vớt muôn người đời buồn đau thống hối. Cho dù tôi đây đã lìa xa, không tiếp rước chính Vua Trời, nhận lấy ơn phước, vinh hiển của Ngài, từ chối tình yêu cao quý Chúa ban. Chúa nhân từ thay, Ngài luôn mãi mời gọi, thiết tha chờ mong con người quay gót trở về. Biết nói chi, tình Chúa yêu kẻ ô dơ này. (Thật tôi không đáng chi Chúa yêu). Xin Chúa hãy giáng sinh trong tâm con, xin cho tình yêu luôn bao phủ con. Ôi Chúa yêu dấu, tình yêu Chúa luôn nhiệm mầu. Chỉ có Giê-xu, Đấng mãi yêu tôi trọn đời.

Nguồn: https://citizensoftheamericanconstitution.org/

Xem thêm bài viết khác: https://citizensoftheamericanconstitution.org/tinh-yeu/

1 comment

  1. Kênh nguồn hi vọng nhiều vậy

    Reply

Leave a Reply